Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bieden duidelijkheid, om misverstanden te voorkomen, op het gebied van

verplichtingen bij inschrijving, betalingen en m.b.t. ziekte van docent.

 

INSCHRIJVING

Inschrijving geschiedt door het invullen van een inschrijfformulier online Een inschrijving is definitief voor één lesjaar en geeft verplichting tot betaling van het volledige lesgeld. Uitzondering op deze regel zijn de lessen die in blokken gegeven worden.Hiervoor meld je per blok aan en geldt alleen een betalingsverplichting voor dat blok, of abonnementen die per maand lopen.

Het lesjaar loopt van september t/m juni. Daarna wordt de inschrijving automatisch met een jaar verlengd. Opzeggen kan alleen door uiterlijk 1 juli een e-mail te sturen naar info@la-danse.nl

Een inschrijving kan ongedaan gemaakt worden als de balletschool de leerling niet kan plaatsen.

Een inschrijving garandeert geen plaatsing. Er wordt gekeken of er een plek en bijpassend niveau is.De balletschool deelt leerlingen op leeftijd en niveau in.

 

ZIEKTE

Het kan voorkomen dat de lessen niet doorgaan vanwege ziekte van de docent. Dit wordt kenbaar gemaakt d.m.v. een bericht in de groepsapp. Als de lessen door ziekte meer dan twee weken achter elkaar uitvallen zal La-Danse ervoor zorgen dat er uiterlijk in de 3e week vervanging zal zijn (getracht wordt direct vervanging te organiseren), de lessen op een ander tijdstip ingehaald kunnen worden of het lesgeld wordt terug betaald.

 

BETALING

Lesgelden worden ineens betaald bij inschrijving of begin seizoen en eventueel in twee termijnen namelijk september en februari.Het lesgeld dient uiterlijk 1 september/februari betaald te zijn. Uitzonderingen hierop zijn abonnementen die per maand opzegbaar zijn of lessen die in blokken worden aangeboden.
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 10% administratiekosten in rekening gebracht.Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Voor de lessen die in blokken gegeven worden wordt het lesgeld ineens betaald voor aanvang van het blok.

Abonnementen die per maand lopen dienen voor de 25ste van de maand opgezegd worden.

Bij inschrijving online gaat men akkoord met betaling via automatische incasso.

De balletschool kan leerlingen met een verleden van wanbetaling verplichten het lesgeld ineens te betalen of weigeren.

In augustus ontvangt de leerling de informatie over de lesdag, lestijd . Er kan dan binnen 14 dagen schriftelijk worden aangegeven als de leerling niet op dit tijdstip kan. Er wordt dan naar een nieuwe oplossing gezocht. Na deze 14 dagen blijft de inschrijving op dit tijdstip staan.

Voor nieuwe leerlingen geldt dat hun eerste les een proefles is. Na deze les kan men beslissen de inschrijving definitief te maken of niet. Zo niet dan zijn aan deze les geen kosten verbonden, zo ja dan betaalt men het resterende jaarbedrag.

Als men later tijdens het seizoen instapt betaald men vanaf het moment van inschrijving.

Voor alle lessen geldt een kledingvoorschrift . Andere kleding of schoeisel is niet toegestaan tenzij in overleg.

Het volgen van de spitzenles is alleen mogelijk in combinatie met een klassieke les.

 

CORONA

Mochten door beperkingen die door de overheid opgelegd worden de lessen niet in de balletschool gegeven kunnen  worden dan zullen de lessen via zoom aangeboden worden. De balletschool biedt dan ter compensatie de mogelijkheid om aan alle lessen van het rooster mee te doen zonder extra kosten. De balletschool zal de regels van de overheid opvolgen.

Restitutie van het lesgeld zal niet plaats vinden. Als een leerling door gevolgen van maatregelingen niet aan de lessen in de balletschool kunnen deelnemen dan zal zoveel mogelijk de lessen ook via zoom gegeven worden zodat deze vanuit huis gevolgd kunnen worden.

 

RECLAME, SOCIAL MEDIA

Door in te schrijven gaat men akkoord met het gebruiken van in de lessen gemaakte foto en filmopnames voor reclamedoeleinden van La-Danse.
Wil men dat niet dan dient men dat schriftelijk kenbaar te maken.